کودتا نیوز

سپتامبر 6, 2009

بزرگ مردِ کوچک جنبش سبز فریادِ “مرگ بر دیکتاتور” برمی آورد

Filed under: Uncategorized — koodetanews88 @ 11:33 ق.ظ.

عجبی نیست که از دامان شیر زنان شجاع ایرانی که در رویدادهای اخیر «شگفتی ها» آفریدند چنین کودکان و آینده سازان سبزی!

این ویدیو کوتاه که شاید نمادی از آمال فروخفته ایران در تمامی سنین و در همه اعصار است …نمه اشکی از شوق بر دیده نشـاند، امید که در مقابل فرزندان «ایران زمین» سرافراز بمانیم…

Advertisements