کودتا نیوز

سپتامبر 9, 2009

این اعلامیه را پرینت گرفته و پخش کنید_ هشدار به سران کودتا!

Filed under: Uncategorized — koodetanews88 @ 10:46 ق.ظ.

elamie4

Advertisements

در تمام روزهای سخت آینده جنبش، پخش اعلامیه اخبار و حوادث را فراموش نکینم

Filed under: Uncategorized — koodetanews88 @ 10:21 ق.ظ.

yadavari3