کودتا نیوز

سپتامبر 20, 2009

از گفته های عفریت استبداد ایران دلخوش نباشیم، این شیطنت موذیانه «عقب نشینی» نیست! بلکه فرارِ رو به جلوست

Filed under: Uncategorized — koodetanews88 @ 10:39 ق.ظ.

rstq3s

سخنان امروز خامنه ای در دانشگاه تهران به مناسبت عید “مصلحتی” فطر(چرا که به اعتقاد مراجع و علما فردا_دوشنبه_عید است!) نه تنها که امیدوار کننده نیست و نشانی از سر عقل آمدن ایشان ندارد بلکه با موذی گری تمام در جهت توجیه دستگیری ها و صحه گذاردن مضاعف بر پروژه خیالی و خودپرداخته  انقلاب مخملی است. خامنه ای  با بیان وقیحانه این جمله که: “اعتراف هر متهم درباره خودش در دادگاه حجت، مسموع و نافذ است”، عامداً و به ترتیبِ اولی آمراً بر دستگیری های بی ضابطه و اکثراً بدون حکم قضایی که همراه  با ضرب و شتم متهمان بوده است و نیز برشرایط نگه داریِ غیرقانونی، اعتراف گیری و نقض آشکار حقوق اولیه بازداشت شدگان مبنی بر دسترسی آزاد در هر زمان به وکیل انتخابی و نیز ارتباط با خانواده و مهم تر از همه بر بی دادگاه های نمایشی و تلویزیونی خلاف نصِ صریح قانون که پیش از “ثبوت جرم” و بدون حضور وکیل مدافعِ منتخبِ زندانی و در شرایط بی خبری مطلق از فضای حقیقی دنیای بیرون فاقد هرگونه “وجاهت و استماع قانونیست” مهر تایید و حجت ” گذارد!

 

رهبر نامشروع ایران با ساده انگاری ژرف و ادامه بازی کودکانه “که بود؟که بود؟ من نبودم!” و دادنِ امتیازِ ظاهری و بسیار کوچک،  در صدد گرفتن امتیازات به مراتب سنگین تر از جنبش سبز و وارد کردن اتهامات و تلفات  بسیار گران به خیمه اصلاح طلبان است، چرا که بر فرض پذیرش مدعای ایشان، باید اعترافاتِ  تحتِ فشار و دیکته شده سپاه، دادستان معزول تهران و کیهان نشینان را که از زبان ابطحی ها، حجاریان ها،  نبوی ها، شریعتی ها و سایر فرزندانِ خوش سابقه انقلاب بیان شده است را “حجت” دانست و بر صدق اتهام “انقلاب مخملی” و “کودتای رنگی” و “توهم تقلب” صحّه گذاشت!! و جانمایه این کلام ایشان آنکه شهر در امن و امان بوده(!)، “تقلب، اسم رمز بوده “  و اساساً جمعیت میلیونی مردم معترض توهم زده و فریب خورده سران اصلاح طلبِ زندانی شده اند!

زهـــی خـــیـال باطــل! رهبر دست یازیده به خون زنان و مردان ایران زمین که هنوز بر طبل افسانه نخ نمای ” دشمن” می کوبد و بر رویای “در اکثریت” بودن خویش و خویشانش “متوهم” است، تو گویی از خواب گرانِ خویش بیرون نیامده و به خیال ملیحش بر جماعت “خواب زده ای” حکم می راند!…غافل از اینکه موج طوفانی بیداری مردمی آغازیدن گرفته و “جرس انقلابِ سبز ایران” مدتهاست که نواخته شده و آخرین فرصت ها و ثانیه های دیکتاتور هم ازکف می رود…اما ظاهراً این “خصلت خجسته” تمامی خودکامگان عالم است که در

بیهوشی” سنگینی به سر می برند و زمانی به هوش و با هوش می شوند که دیگر فرصتی برای جبران مافات و جلب رضایت توده ها باقی نمانده است…!رهبر کودتای ننگینِ تاریخ ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نخواهد بود!

Advertisements