کودتا نیوز

مه 9, 2010

چرا هیچکس جز سر تکان دادن و اظهار تاسفی چند ثانیه ای کاری نمی کند؟؟!

Filed under: Uncategorized — koodetanews88 @ 5:02 ق.ظ.

فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علمهولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد به جرم مشارکت در عمليات تروريستي صبح امروز اعدام شدند

خبر کوتاه بود..ولی …
نمی توانم حرف بزنم…
تمام تنم تیر کشید…
اشک امانم نمی دهد…
اخر به چه جرمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟به چه گناه نکرده ای؟؟؟؟؟؟؟به جرم معلم بودن
به جرم بی پناه بودن
به جرم انسان بودن
اخر ما را شده؟؟؟
ما که دور از جون مثل وفادارترین حیوان جهان بلدیم به هم بپریم
از خودمون انتقاد کنیم
به خودمون فحش بدیم
در یک حرکت هماهنگ از شادی صدر تا مهاجرانی و گنجی و کدیور رو از عرش به فرش می کشیم
چرا توانایی نداریم اعتراض کنیم به گرفتن جان انسان ها…
انسان های شجاع و بی گناه
انسان هایی که به خاطر من و شما رفتند و جان دادند
انسان هایی که به جرم فکر کردن ، از بین ما رفتند
چرا هیچکس هیچ کاری نمی کند
چرا هیچکس جز سر تکان دادن و اظهار تاسفی چند ثانیه ای کاری نمی کند
خدایا گریه امانم نمی دهد
مانیتور را از پشت هاله اشک می بینم و سعی می کنم بنویسم…
سعی می کنم اشتباه ننویسم با انکه از پشت پرده اشک دیدن کلمات سخت است
اما سخت تر از ان دیدن بی تفاوتی ما انسان هاست
اعدام شدند……….
چه راحت از کنار این کلمه می گذریم
چه راحت
5 نفر اعدام شدند
5 انسان
5 بنده خدا
هر کدام صاحب خانواده ای و هر کدام عزیز کسانیکه دوستشان داشتند
خدایا ما را چه شده که اینقدر کرخت شده ایم
که اینقدر بی خیال و سنگدل شده ایم
با ما چه کردی
از چه گلی ما را سرشتی؟؟؟؟
از خاک سرد کدام گورستان بود که اینچنین بی احساسیم
چرا از خشم به خیابان نمی ریزم
چرا برای ما مرگ فقط برای همسایه خوب است.خب وقتی نوبت به خودمان رسید همسایه ها نیز همین گونه فکر می کنند
می دانم نوشته ام پریشان بود
چون احساسم پریشان است
عین مرغی هستم که سرش را کنده اند و فقط پریشانی و ناباوری برایش مانده است
احساس خشم
احساس عصبانیت
احساس غم وصف نشدنی
بغضی دردناک
و ناراحت از بی تفاوتی موجوداتی به نام انسان که فقط به هم پریدن را نشانه انسان بودن می دانند
اما ناراحت نمی شوند که انسان نمایانی جانی را که خداوند به انسان ها عطا کرده از او می ستانند؟؟
خدایا ما را چه شده؟
با ما چه کردی؟…

آهو سلامی

Advertisements